Trawnik z siewu, trawnik, us??ugi ogrodnicze, ogrody, piel?gnacja ogrod??w
Trawnik z siewu, trawnik, us??ugi ogrodnicze, ogrody, piel?gnacja ogrod??w
Trawnik z siewu, trawnik, us??ugi ogrodnicze, ogrody, piel?gnacja ogrod??w
Trawnik z siewu, trawnik, us??ugi ogrodnicze, ogrody, piel?gnacja ogrod??w
Trawnik z siewu, trawnik, us??ugi ogrodnicze, ogrody, piel?gnacja ogrod??w
trawnik w ogrodzie
trawnik
polana w lesie
ognisko na trawniku
trawnik w ogrodzie
??cie??ka w trawniku
trawnik jesieni?
123456789101112

Usługi ogrodnicze

Tawnik

Trawnik to podstawowy element ogrodów, najbardziej u??ytkowany i najcz???ciej piel?gnowany przez cotygodniowe koszenie, nawo??enie, podlewanie, wertykulacj?, czy aeracj?. W zamian trawnik odwdzi?cza si? bujn? pi?kn? zieleni?, ale równie?? miejscem do zabawy i wypoczynku oraz powodem do dumy dla ka??dego w??a??ciciela ogrodu. Nasza firma wykona pi?kny trawnik z nowoczesnym systemem nawadniania, z siatk? zabezpieczaj?c? przeciw kretom, obrze??em utwardzonym kostk? brukow?, czy granitem lub ??wirem, co u??atwi dokaszanie bez pozostawiania tak zwanej brody. Dzi?ki czemu trawnik po koszeniu wygl?da bardzo ??wie??o i nie wymaga podkaszarki.