uk??adanie darni, trawnika z rolki
trawnik z rolki
trawniki z rolki
zak??adanie trawnika z rolki
1234

Usługi ogrodnicze

Trawnik z rolki

Wykonujemy trawniki z rolki, dar?? uk??adamy na siatce zabezpieczaj?cej przed kretami, oczywi??cie uprzednio wykonujemy wszystkie instalacje np. zasilanie o??wietlenia ogrodowego, czy systemy nawadniania. Trawnik z rolki gwarantuje nam b??yskawiczny efekt i mo??liwo??? u??ytkowania bez ma??a po po??o??eniu, a wi?c pomijamy okres od pesiania do wschodu trawy i pó??niejszego zadarnienie jak w przypadku trawnika z siewu.